•• ••

contact

Werk en inkomen 

Zit u met een juridisch vraagstuk op het gebied van werk, inkomen en/of ontslag? Dan biedt Juist Juristen u alle ondersteuning die u nodig heeft. Samen bepalen we uw rechtspositie en verkennen we de juridische mogelijkheden. Juist Juristen heeft onder andere veel ervaring met het bieden van juridische hulp bij:

  • Bemiddelen in arbeidsconflicten;
  • Beoordelen arbeidsovereenkomsten;
  • Ontslag;
  • Ontslag op staande voet;
  • Controleren en opstellen van vaststellingsovereenkomsten;
  • Onderhandelen over transitievergoedingen;
  • Proeftijd- concurrentie- en relatiebedingen;
  • Loonvordering;
  • Ziekte;
  • Re-integratie.

Ontslag

Ontslag kan helaas iedereen overkomen, zowel iemand met een vast - als tijdelijk dienstverband. Dit kan bijvoorbeeld voortkomen uit een arbeidsconflict of omdat het bedrijf in financieel noodweer verkeert.
Juist Juristen kan u bij een ontslag of arbeidsconflict de rechtshulp bieden die u nodig heeft. Wij kunnen u helpen om het ontslag op een voor u zo gunstig mogelijke manier af te wikkelen. In veel gevallen kan dit zonder tussenkomst van de kantonrechter. Juist Juristen kan voor u onderhandelen over een ontslag met wederzijds goedvinden. Wij controleren of stellen de vaststellingsovereenkomst voor u op en onderhandelen over de ontslagvergoeding. Daarnaast stellen wij uw rechten, zoals bijvoorbeeld het recht op een WW-uitkering, veilig. 

Loonvordering

Betaalt uw werkgever uw loon niet of niet op tijd? Juist Juristen kan u rechtshulp bieden door het achterstallige salaris te incasseren. Juist Juristen heeft jarenlange ervaring met het incasseren van openstaande (loon)vorderingen. Mocht uw werkgever niet over (willen) gaan tot de betaling van uw achterstallige loon, dan kan het geschil worden voorgelegd aan de kantonrechter. 

Ziekte en re-integratie

Als u in loondienst werkt heeft u bij ziekte recht op loondoorbetaling voor de duur van twee jaar. Juist Juristen kan u rechtshulp verlenen bij vraagstukken omtrent ziekte en loondoorbetaling. Daarnaast kunnen wij u bijstaan in geschillen met uw werkgever rondom re-integratie, advies van de bedrijfsarts, het plan van aanpak of eerste - en tweede spoor trajecten. In het 1e spoor wordt onderzocht of er voor de werknemer passende arbeid binnen het bedrijf van de huidige werkgever is. Het 2e spoor van de re-integratie start wanneer een werknemer langdurig arbeidsongeschikt is en er geen passende arbeid binnen het bedrijf van de werkgever beschikbaar is. Er moet dan naar een passende functie bij een nieuwe werkgever worden gezocht. 

Benieuwd wat Juist Juristen voor u kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. 

Contact

Benieuwd wat Juist Juristen voor u kan betekenen?

Laat uw gegevens vrijblijvend achter via onderstaand formulier, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.